Jawatan Kosong Pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka (eKERJA)

Sistem permohonan jawatan kosong ini adalah di bawah bidang kuasa Pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka. Permohonan jawatan tetap bagi gred jawatan (17 hingga 54) adalah di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA). Pemohon perlu mendaftar di alamat www.spa.gov.my

Bilangan jawatan yang boleh dipohon adalah maksimum 3 jawatan. Data pemohon jawatan kosong (Sepanjang Masa) di Pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka hanya sah laku sehingga enam (6) bulan.

Kerajaan Negeri Melaka berhak menolak permohonan sekiranya data yang diberi adalah palsu / tidak lengkap. Sekiranya permohon sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan-badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan, salinan Laporan Penilaian Prestasi dan Penyata Perkhidmatan yang terkini perlu diserahkan semasa calon ditemuduga. Permohonan terkini akan membatalkan permohonan terdahulu.


NAMA JAWATAN

7.   TUKANG K1
8.   TUKANG K2
9.   TUKANG K3


Tarikh tututp permohonan: - Terbuka Sepanjang Tahun


No comments: